blog article

Cách phân biệt đồ gốm sứ cổ bằng tạp chất do “lỗi dò” bám trên...

nam_wkk

Cách phân biệt đồ gốm sứ cổ bằng tạp chất do “lỗi dò” bám trên đồ sành sứ Ở thời xưa, tất cả các sản phẩm gốm sứ đều được thực hiện hoàn thủ công bằng tay. Chính vì vậy

blog article

Nhận biết đồ gốm sứ cổ qua những nốt gỉ sắt

nam_wkk

Nhận biết đồ gốm sứ cổ qua những nốt gỉ sắt Có thể nói, nốt gỉ sắt là một trong những dấu hiệu giúp các nhà sưu tập dễ dàng nhận biết được sản phẩm gốm sứ cổ. Bởi đồ gố...

blog article
blog article
nam_wkk

Cách chọn đồ gốm sứ chất lượng